Hard voor hart

In 2008 en 2009 is Junior Kamer Venray druk bezig geweest met het realiseren van een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillators. Junior Kamer Venray heeft in de zomer van 2009 dit project opgeleverd aan de burgers van Gemeente Venray en Meerlo-Wanssum.

​De Stichting heeft als doel om de overlevingskans van personen met een acute hartcirculatiestilstand te verbeteren. In de gemeente Venray zijn zogenaamde  '6 minuten-zones' gecreëerd, dat wil zeggen dat deze zones zijn gevuld met AED’s in AED-buitenkasten en vrijwilligers met een BLS diploma en/of een AED-diploma. In het geval van een hartcirculatiestilstand dient er binnen 6 minuten gedefibrilleerd te worden om de grootste overlevingskansen te kunnen behalen.

​De Stichting Hard voor hart is opgezet door Junior Kamer Venray in samenwerking met de gemeente Venray, de EHBO Venray, het Rode Kruis Venray en de Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord. Via het zogenaamde P.A.M.S. systeem (Public Access Meldkamer Software) stuurt de ambulancedienst na een 112 melding niet alleen een ambulance naar de patiënt maar ook twee soorten sms’jes naar een groep van vrijwilligers die in de buurt woonachtig of werkzaam is. Eén groep vrijwilligers krijgt een tekstbericht om direct naar de patiënt te gaan en te beginnen met de basale reanimatie (BLS, ‘basic life support’). De andere groep krijgt bericht om de nabije AED op te halen.

Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen uit beide hulpgroepen meerdere mensen tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen. Momenteel is in meerdere gemeenten in Nederland een dergelijk project gerealiseerd.

Bekijk voor meer informatie over dit project de website: www.hardvoorhart.nl. Hier kun je je tevens aanmelden als vrijwilliger.